Formuläret är nu låst för ändringar eftersom sista dag för inrapportering till PTS var den 30 juni 2022

• Kontakta snarast PTS via paket@pts.se eller 08 678 55 00 om ni omfattas av förordningens skyldigheter och inte har skickat in uppgifterna.
• Har ni upptäckt ett fel som behöver korrigeras i ett redan inskickat formulär? Kontakta snarast PTS via paket@pts.se eller via 08 678 55 00 för att möjliggöra en korrigering av uppgifterna.